Представництво інтересів в суді

З 01 січня 2019 року відбулися зміни у законодавстві щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб у судовому процесі. Сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та/або через представника. Особиста участь у справі фізичної особи не позбавляє її […]

Податкові спори

Адміністративна справа – переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, який виник між фізичною особою, суб’єктом господарської діяльності та органом державної влади, місцевого самоврядування їх посадовими та службовими особами при виконанні ними управлінських владних повноважень. Як показує практика, суб’єкти господарської діяльності, сплачуючи податки у чіткій відповідності до вимог Податкового кодексу України, відчувають шалений неправомірний тиск […]

Господарське право

Господарськими відносинами є суспільні відносини, що складаються в процесі господарської діяльності суб’єктів господарювання. В процесі господарської діяльності суб’єкти господарювання укладають правочини різного характеру. Суб’єкти господарювання не завжди виконують взяті на себе зобов’язання за умовами таких правочинів, в зв’язку з чим виникає необхідність в залученні кваліфікованого адвоката, який вирішить господарський спір, застосовуючи норми чинного законодавства та […]

Трудове право

Трудове право регулює суспільно-трудові та пов’язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовування найманої праці на підприємствах різних форм власності. Адвокатське бюро «Малеванчук та партнери» у сфері трудових спорів надає послуги за такими напрямками: спори щодо відновлення на попередньому місці роботи; спори відносно дати та формулювання причин звільнення; […]

Спадкове право

Спадкове право являє собою сукупність правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов’язків померлої особи (спадкодавця) за правом спадкування до однієї або кількох осіб (спадкоємців). Адвокатське бюро «Малеванчук та партнери» у сфері спадкових відносин надає такі послуги: консультації щодо спадкового права; збір правовстановлюючих документів на спадкове майно, необхідних для прийняття спадщини; підготовка заяви про […]

Сімейне право

Згідно Сімейного Кодексу України держава охороняє сім’ю, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї. Адвокатське бюро «Малеванчук та партнери» надає такі послуги у сфері сімейного права: про розірвання шлюбу; підготовка позовної заяви про поділ майна подружжя; позбавлення батьківських прав; підготовка позовної заяви про відновлення батьківських прав; стягнення аліментів в твердій грошовій сумі або в частці […]

Житлове право

Адвокатське бюро «Малеванчук та партнери» з житлових спорів надає послуги за такими напрямками: консультації з питань житлового права; ведення справ щодо вселення, виселення з житлових приміщень, визнання особи такою, що втратила право на проживання у житловому приміщенні; справи, що стосуються визначення та виділення частки у квартирі, будинку, іншому майні; відносини, пов’язані з визнанням угод купівлі-продажу, […]

Цивільне право

Адвокати бюро надають юридичні послуги щодо вирішення будь-яких майнових та особистих немайнових питань у сімейних, спадкових, кредитних, житлових, трудових та інших правовідносинах. Основним завданням адвоката є вжиття всіх можливих, передбачених законом заходів, спрямованих на захист порушеного чи оспорюваного права, у тому числі шляхом звернення до суду. Основними напрямками діяльності Адвокатського бюро у сфері цивільного права […]

Юридичні консультації

Юридична консультація передбачає надання фахових порад з правових питань, роз’яснень норм чинного законодавства України та застосування таких норм до обставин конкретної справи. В умовах постійних змін законодавства країни важливо отримувати актуальну професійну юридичну консультацію, якою Вас можуть забезпечити фахівці нашої компанії. Адвокати бюро надають юридичні консультації в усній та письмовій формах. Ви маєте можливість отримати […]