Цивільне право

Адвокати бюро надають юридичні послуги щодо вирішення будь-яких майнових та особистих немайнових питань у сімейних, спадкових, кредитних, житлових, трудових та інших правовідносинах. Основним завданням адвоката є вжиття всіх можливих, передбачених законом заходів, спрямованих на захист порушеного чи оспорюваного права, у тому числі шляхом звернення до суду.

Основними напрямками діяльності Адвокатського бюро у сфері цивільного права є:

 • вирішення питань щодо стягнення матеріальної та моральної шкоди в результаті настання дорожньо-транспортної пригоди, залиття, пожежі, заподіяння майнових збитків внаслідок інших обставин;
 • стягнення боргу за договорами: позики (розписки), оренди, зберігання;
 • визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння;
 • захист честі й гідності, спростування недостовірної інформації;
 • юридичний аналіз та супровід усіх видів угод між фізичними, юридичними особами, у тому числі договорів купівлі-продажу нерухомості, інвестиційних договорів, договорів на будівництво житла, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів позики;
 • визнання недійсними кредитних договорів, договорів іпотеки;
 • представництво інтересів у справах про стягнення заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки;
 • підготовка процесуальних документів щодо:
 • визнання фізичної особи недієздатною, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 • визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 • усиновлення;
 • встановлення фактів, що мають юридичне значення (встановлення факту: родинних відносин між фізичними особами; перебування фізичної особи на утриманні; проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу; належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті; народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті)

Детальний опис послуг в сфері цивільного права:

 • юридичні консультації з цивільно-правових питань;
 • підготовка позовних заяв та інших процесуальних документів;
 • підготовка клопотань про витребування доказів;
 • підготовка заяв щодо забезпечення доказів;
 • підготовка адвокатських запитів;
 • представництво інтересів Клієнта у всіх судових інстанціях;
 • представництво інтересів перед третіми особами та органами державної влади;
 • забезпечення перегляду або підтримки судового рішення в апеляційній та касаційній інстанціях;
 • забезпечення виконання рішення суду у цивільних справах.